Демократската обнова на Македонија (скратено ДОМ) е политичка партија во која членуваат поединци врз слободна и доброволна основа заради остварување на основните права и слободи на граѓаните утврдени со Уставот и со законите на Република Македонија.

За да го превземете статутот на ДОМ кликнете овде (.doc документ, 128KB)

To download the statute of DOM, please click here (.docx document, 567KB)

Main Menu