Програма на ДОМ 2020-2024

Кликни овде за да ја превземеш програмата


Програма за Четврти конгрес на ДОМ

Кликни овде за да ја превземеш програмата


Зелена програма на ДОМ 2016 - 2020 год. (дополнета во консултација со граѓаните)

Кликни овде за да ја превземеш програмата

Green program of DOM 2016-2020 (amended in consultation with the citizens)

Click here to download the program


Програма за зелени општини на ДОМ за локалните избори: 2013 - 2017 год.

Кликни овде за да ја превземеш програмата


Зелена Програма на ДОМ: 2010-2014 год.

Кликни овде за да ја превземеш програмата

 

Main Menu