Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Ljubco Janevski 

Она што го одбележа 2018 година е 1.2 милиони туристи, 3,2 милиони ноќевања и 380,5 милиони долари девизен прилив. Со новите сегменти на рекламирање и зголемување на атркциите во нашата земја, во 2019 година очекуваме 1.3 милиони туристи, 4 милиони ноќевања и 400 милиони долари девизен прилив.

 

 

 

Одбери јазик

mkendefrsqtrsrnl