Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Razvigor Kabranov

Минатата година по моја иницијатива беа одделени еден милион денари за печки на пелети, кои беа поделени на 120 семејства. Активно учествувам во изработка на новиот петгодишен ЛЕАП, со кој ќе се утврдат загадувачите и ќе се преземат мерки за решавање на овој проблем. Во тек е изработка на стратегија за селектирање на цврстиот комунален отпад што треба да биде бесплатна, како и стратегијата за искористување на плинот. 

 

Одбери јазик

mkendefrsqtrsrnl