Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Dijana Josifovski

Во текот на изминатата година приоритет ми беше мапирањето и чистењето на диви депонии. Вториот приоритет во нашата општина е туристички развој на Голак, како и поставување на урбана опрема на сите туристички места. За Општина Делчево да остане чиста и незагадена, оваа година ќе продолжиме со поголема енергија за повидливи резултати.

.be

Одбери јазик

mkendefrsqtrsrnl